Kategoria: Zwyczaje i tradycje

Sytuacja społeczna kobiet

Społeczna sytuacja kobiet jest zjawiskiem w znacznym stopniu różnicującym narody pomiędzy sobą. Jak się traktuje i postrzega kobiety w różnych krajach? Większość narodów wyznaje

Problem otyłości wśród różnych narodów

Narody świata można klasyfikować ze względu na preferowane nawyki żywieniowe, co z kolei wiąże się z występowaniem w danym kraju poważnego problemu, jakim jest otyłość,

Zalety społeczeństwa wielokulturowego

Społeczeństwo wielokulturowe przez wielu uważane jest jako bardzo wartościowe, wyznające zasady, które są warte pielęgnowania. Jakie są więc zalety takiego społeczeństwa? Przede wszystkim życie w takiej społeczności

Problem imigrantów

Jakiś czas temu przywódcy trzech krajów Europy, w których do tej pory konsekwentnie realizowano politykę wielokulturowości, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, zgodnie ogłosili,

Europejska Wspólnota

Tym, co łączy ze sobą aż 28 narodów europejskich jest przynależność do tego samego związku demokratycznych państw, posiadającego polityczno-gospodarczy charakter. Mowa tu oczywiście o Unii Europejskiej.

Polityka wielokulturowości

Polityka wielokulturowości jest to rodzaj polityki społecznej, której głównym założeniem jest neutralność kulturowa państwa. Książkowy sposób takiego postępowania możemy zaobserwować, np. w Kanadzie.