Zalety społeczeństwa wielokulturowego

Społeczeństwo wielokulturowe przez wielu uważane jest jako bardzo wartościowe, wyznające zasady, które są warte pielęgnowania. Jakie są więc zalety takiego społeczeństwa? Przede wszystkim życie w takiej społeczności z pewnością uczy tolerancji i otwarcia na drugiego człowieka. Społeczeństwo wielokulturowe z racji wielu panujących w nim odmienności nie zwraca tak dużej uwagi na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie czy orientację seksualną.

Dzięki braku tego typu uprzedzeń wśród obywateli, o wiele łatwiej uniknąć stereotypów i naprawdę poznać inne kultury – ich wartości, zwyczaje oraz tradycje. Zdobycie takiej wiedzy jest z kolei bardzo rozwijające dla każdego z nas, pozwala zdobywać nowe doświadczenia i poszerzać swoje horyzonty. Zaletą wielokulturowości jest także bez wątpienia fakt, że zrywa ona z dotychczasową koniecznością przystosowania się mniejszości do większości.

Do tej pory wyznawana przez wiele społeczeństw zasada asymilacji, była dla mniejszości kulturowych czy etnicznych dyskryminująca i nakazując im przyjęcie kultury pozostałej części obywateli – nawet wbrew ich woli.

Może Ci się również spodoba