Europejska Wspólnota

Tym, co łączy ze sobą aż 28 narodów europejskich jest przynależność do tego samego związku demokratycznych państw, posiadającego polityczno-gospodarczy charakter. Mowa tu oczywiście o Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie poprzez swoją przynależność do Unii Europejskiej zadeklarowały chęć tworzenia wspólnoty na wielu polach, w tym gospodarczym i społecznych.

Narody te pragną wspólnie dążyć do szeroko pojętego postępu, lepszego życia, wolności i sprawiedliwości, będąc razem dużo bardziej potężną i znaczącą siłą, niż gdyby działały osobno. Cechą łączącą kraje przynależące do Unii Europejskiej jest dostęp i pole do działania na wspólnym, europejskim rynku wewnętrznym, unia celna, a także w wielu przypadkach, polityka monetarna, objawiająca się jedną, wspólną dla tych państwa walutą, jaką jest euro. Dzięki powstaniu takiej organizacji, Europa stała się bardziej otwarta na siebie nawzajem, połączyła siły, postanowiła działać na rzecz wspólnego dobra.

Oczywiście, tak jak i wszystko inne, nie funkcjonuje ona idealnie i bez zarzutu, jednak ważne jest to, że wciąż podejmowane są wspólne próby doskonalenia.

Może Ci się również spodoba