Polityka wielokulturowości

Polityka wielokulturowości jest to rodzaj polityki społecznej, której głównym założeniem jest neutralność kulturowa państwa. Książkowy sposób takiego postępowania możemy zaobserwować, np. w Kanadzie. Taki typ sprawowania władzy starało się osiągnąć także wiele europejskich społeczeństw m.in.

Niemcy i Francja, jednak nie odniosły one tak dobrego rezultatu jak Kanada. Pomimo starań władzy i respektowania przez nich kultury imigrantów, konieczna do pokojowego egzystowania w społeczeństwie choć częściowa asymilacja okazała się trudniejsza do osiągnięcia niż początkowo się spodziewano. Stało się tak głównie w przypadku ludności pochodzenia nieeuropejskiego, których kultura znacznie odbiega od zachodnich standardów. Pewne zwyczaje obywateli pochodzących spoza Europy były więc nie do zaakceptowania w europejskich państwach – mimo to imigranci nie chcieli ich zaniechać bądź chociaż dostosować do panujących w danym kraju warunków. Poniekąd właśnie z tego powodu w wielu krajach Europy obserwujemy dziś nasilenie postaw antyimigranckich.

Może Ci się również spodoba