Włoskie święta narodowe

Włoski naród mający bardzo bogatą tradycję chrześcijańską, żyjący w bliskości Watykanu, posiadający na swoim terenie mnóstwo zabytków religijnych, jest bardzo ściśle związany z tą kulturą.

Po dziś dzień oddziałuje ona na wszystkich mieszkańców, mając swoje przełożenie i odzwierciedlenie także w obchodzonych świętach państwowych.

Głównymi są te o podłożu religijnym, związane z Narodzinami Chrystusa, Zmartwychwstaniem czy też Wniebowzięciem NMP.

Jednakże w kalendarzu państwowym znajdują się także dni oznaczone, jako te bardzo wyjątkowe a będące uhonorowaniem Dnia Wyzwolenia, Świętem Pracy czy też Rocznicą Republiki Pod względem historii państwowości bardzo ważnym, a nawet najważniejszym, jest Dzień Republiki obchodzony 2 czerwca.

Ustanowiony na cześć proklamacji państwa włoskiego, które zmieniło swój ustrój, zmieniając się w Republikę w wyniku referendum narodowego.

Zaskutkowało to wydarzenie odejściem od władzy królewskiej panującej tam przez ponad osiemdziesiąt lat i utworzeniem nowej formy państwowości.

Może Ci się również spodoba