Słowacja

Ponieważ Czechy i Słowacja przez długi czas stanowiły jedno państwo, ich oddzielna na dzień dzisiejszy historia kształtowała się wspólnie, dlatego też część obchodzonych na ich terenach świąt, się ze sobą zazębia i odbywa w tym samym czasie.

Przybycie Cyryla i Metodego, święto rozdzielenia Republiki Słowackiej i Czeskiej, dzień walki o demokrację i wolność, to święta, które łączą obydwa te kraje, przypominając jednocześnie o wspólnej ich historii.

Jednakże jak każdy kraj także i Słowacja obchodzi swoje narodowe indywidualne wydarzenia, stanowiące tylko ich historię.

Przykładem może być oczywiście dzień przyjęcia przez Radę Narodową, słowacki parlament tekstu Konstytucji Republiki Słowackiej, tekstu będącego najważniejszym dokumentem na terenie kraju, będącego gwarantem praw i obowiązków obywateli i państwa.

Wybuch słowackiego Powstania Narodowego, będącego sprzeciwem przeciwko inwazji II Rzeszy i rozlewowi się faszyzmu na tych ziemiach, corocznie znajduje się w kalendarzu dni upamiętnianych w formie obchodów państwowych.

Może Ci się również spodoba