Informatyka afektywna

Informatyka afektywna jest jedną z gałęzi informatyki. Obszar jej zainteresowań to głównie metody oraz narzędzia rozpoznawania, analizy, oraz symulacji stanów emocjonalnych, jakie występują u użytkowników komputerów. Informatyka afektywna jest stosunkowo młodą dziedziną, powstała bowiem zaledwie 20 lat temu.

Informatyka afektywna łączy w sobie elementy informatyki oraz psychologii. Wciąż brakuje jednak specjalistycznej literatury w języku polskim, która w kompetentny sposób przybliżyłaby zainteresowanym chociażby podstawowe zagadnienia z zakresu informatyki afektywnej. Informatyka afektywna działa na bardzo szerokim obszarze, zajmuje się m.

in. analizą ładunku emocjonalnego tekstu oraz symulacjami stanów emocjonalnych. Jest także wykorzystywana w tworzeniu aplikacji afektywnych.

Narzędzia informatyki afektywnej znajdują także zastosowanie przy rozpoznawaniu stanów emocjonalnych użytkowników komputerów. W tym zakresie bierze się pod uwagę m. in.

mimikę, postawę ciała, głos czy parametry fizjologiczne.

Może Ci się również spodoba