mamik0.pl Blog

Słowacja

Ponieważ Czechy i Słowacja przez długi czas stanowiły jedno państwo, ich oddzielna na dzień dzisiejszy historia kształtowała się wspólnie, dlatego też część obchodzonych na ich

Algorytmika

Algorytmika to jedna z głównych gałęzi informatyki, należy zarazem do jej najstarszych dziedzin. Mówiąc krótko algorytmika tworzy i bada algorytmy. Badanie algorytmów wiąże się z teorią obliczalności. Ta funkcja algorytmiki