mamik0.pl Blog

Ambitna rozrywka

Rozrywka może przybierać różne formy. Czasami, kiedy wracamy po ciężkim dniu do domu, nie mamy już siły, żeby podejmować jakieś ambitne przedsięwzięcia. Wówczas możemy na przykład

Problem otyłości wśród różnych narodów

Narody świata można klasyfikować ze względu na preferowane nawyki żywieniowe, co z kolei wiąże się z występowaniem w danym kraju poważnego problemu, jakim jest otyłość,

Oprawy oświetleniowe muszą być wytrzymałe

Nie zawsze możemy sobie pozwolić na zamontowanie lamp, które nie będą w żaden sposób osłonięte, a więc będzie można dotknąć klosza czy żarówki. Czasami jest tak, że musimy dane oświetlenie zabudować,

Zalety społeczeństwa wielokulturowego

Społeczeństwo wielokulturowe przez wielu uważane jest jako bardzo wartościowe, wyznające zasady, które są warte pielęgnowania. Jakie są więc zalety takiego społeczeństwa? Przede wszystkim życie w takiej społeczności

Problem imigrantów

Jakiś czas temu przywódcy trzech krajów Europy, w których do tej pory konsekwentnie realizowano politykę wielokulturowości, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, zgodnie ogłosili,

Europejska Wspólnota

Tym, co łączy ze sobą aż 28 narodów europejskich jest przynależność do tego samego związku demokratycznych państw, posiadającego polityczno-gospodarczy charakter. Mowa tu oczywiście o Unii Europejskiej.