Obowiązkowa podstawa edukacji MEN- absolutne minimum programowe

Przedszkola obejmuje specjalne rozporządzenie, które określa podstawowe założenia, jakie musi spełniać dana placówka.

Niemniej jednak, każdy dyrektor może zmieniać, a także rozszerzać dany program o inne metody nauczania.

Dlatego, każdy z rodziców powinien zwrócić uwagę na preferowany przez wybrane przedszkole program edukacyjny, korzystając z udostępnionych na stronie internetowej lub w placówce materiałów informacyjnych i na nich opierać swoją decyzję o wyborze przedszkola.

Obowiązkowa podstawa edukacji MEN to absolutne minimum, które decyduje o prawidłowym rozwoju dziecka, przygotowaniu go do nauki w szkole.

Wdrażanie dodatkowych metod aktywizujących nauczenie, wpływa jeszcze bardziej na rozwój sprawności zarówno intelektualnej, jak i ruchowej dziecka.

Zatem nie ulega wątpliwości, że nauczanie przedszkolne, jak również wczesnoszkolne, które opiera się na podobnych zasadach stanowi najważniejszy element decydujący o edukacji dziecka w przyszłości.

Może Ci się również spodoba